Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.

EESTI ARHEOLOOGILISED KÕLAPAELAD

Registreerun

Jaana Ratas, Julia Amor

Maht 9 akadeemilist tundi

Kursus toimub Allikamaja koolituskeskuses, Lühike Jalg 6A.


Kõladega kudumine on üks vanemaid kanga loomise tehnikaid, mis annab peaaegu lõpmatuid võimalusi erinevate struktuuride ja mustrite loomiseks. Vanimad kõladega kootud leiud maailma kontekstis on dateeritud 8. sajandisse e.m.a., Eesti vanimad säilinud paelakatked pärinevad 11. sajandist m.a.j. Vastupidiselt laialt levinud arvamusele, et arheoloogilised leiud on pea kõik sarnased oma lihtsuses, leidub just vanimate leidude seas väga põnevaid ning keerukaid struktuure ja mustreid. See kehtib ka Eesti leidude kohta.


Kaheosalise kursuse teooriapäeval saab ülevaate Eesti arheoloogilistest kõlapaeltest (11.-17. sajand), leiukohtadest ja kontekstist, paelte kasutusviisidest, kasutatud materjalidest ja värvidest, struktuuri- ja mustritüüpidest. Praktikapäeval saab juhendajate abiga läbi kududa vähemalt ühe meelepärase mustri, mis on Eesti leidudelt pärit.

Kursusel osalemine eeldab varasemat kogemust kõladega kudumises, sh tehnika põhimõtete mõistmist, oskust rakendada kõlad vastavalt etteantud mustrile ning mitme erineva tehnika valdamist.


Jaana Ratas on huvitunud arheoloogilistest tekstiilidest, nende tehnoloogiast ja ideoloogiast 14 aastat, olnud tegev konservaatorina ja  teinud erinevaid rekonstruktsioone muuseumidele. Õpetab muinas- ja keskaegse tekstiili ja rõiva ajalugu Viljandi Kultuuriakadeemias.

Julia Amor on tegelenud kõladega kudumise ning tehnika ajaloo uurimisega üle 10 aasta. On avaldanud oma temaatilisi materjale veebilehel "Yrmegardi töötuba", viinud läbi koolitusi ja töötubasid.