Meistri nimi: Piia Rand
Kutsetunnistus nr. 046639
Kutsetunnistus: Äksi naise ja neiu, Koeru mehe ja Koeru poisikese rahvarõivakomplektid.
Aadress: Tartu
Telefon: 52 86327
e-mail: piia@tamme.tartu.ee
Tegevuse lühikirjeldus: töötan koolis käsitöö ja kodunduse õpetajana, lisaks sellele õpetan vöökudumist nii Tartu kui ka Tallinna Rahvarõivavalmistajate koolis.
Käin ERM-is vöömustreid välja joonistamas. Vana Tartumaa kihelkondadest on veel joonistamata Rõngu kihelkonna kirivööd. Joonistatud on kõik ERM-is olevad Ida-Virumaa vööd ja Järvamaalt kõik Ambla kihelkonna kirivööd. Vöömustritega töölehed on fondiosakonnas uurijatele kasutada.
Mees Koeru kihelkonna rõivastes