Vändra mees - lambapruun komplekt

  • SÄRK

Pärnu-Jaagupi ERM 1902

  • KAELARÄTIK

EA 64 kirjelduse põhjal

  • PÜKSID

EA 64 kirjelduse põhjal, lõikeline eeskuju Suure-Jaani ERM 2072,

  • PIKK-KUUB

ERM A509:2192

  • VÕRKVÖÖ

ERM 8410

  • KAAPKÜBAR

käsitsi vilditud, eeskuju Tori ERM 18290

  • SUKAD

EA 64 kirjelduse põhjal

  • PASTLAD

EA 64 kirjelduse ja Eevi Asteli artikli (1967. Eesti rahvapärased pastlad XIX sajandil ja XX sajandi algul. – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXII. Tallinn: Valgus, lk 188–213) põhjal

  • TUBAKAKOTT
PÄMU 14997 Aj 2229 (kingitud Pärnust pärit preestrile)