Naine Mees

Varbla kihelkond

Varbla kuulus keskajal Saare-Lääne piiskopkonda ning Hanila kihelkonda. Varbla kandis, Vaiste ja Kastna vahelt, kulges ka Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piir, Varbla jäi Eestimaa kubermangu. Varbla kihelkond moodustati 1611. aastal Hanila kihelkonna lõunaosast. Paadrema ja Paatsalu piirkond (praegune Varbla vald) oli hiljemgi Hanilaga ühendatud. Varbla kihelkond hõlmab tänapäeval praeguse Pärnumaa Varbla valla lõunaosa,  vaid väike osa  kuulub Tõstamaa valda.

Varbla rahvarõivad kuulusid peamiselt Lääne-Eesti Läänemaa rahvarõiva alarühma, kuid esines ka mõningaid ühisjooni vahetus naabruses asuva Pärnumaa rahvarõivastega. Paraku on Varbla rahvarõivaid kogutud ja uuritud ebapiisavalt.     

Nii nagu mujal Läänemaal, hakkasid siingi rahvarõivad tarvituselt kaduma alles 19. sajandi viimasel veerandil. Naised kandsid linnalõikelisi rõivaid - liibuva piha külge kroogitud või volditud seelikuosaga kaapotkleite ja ülerõivana sama tegumoega kaapotkuubi. Peakate asendus väikese linnamoelise tanu ehk oubiga. Mehed panid selga ülikonna.